Kontakt

Internetowydzieninwestowania.pl

JPP Group Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Kapitał zakładowy: 20.000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000393388
NIP: 113-284-44-22
REGON: 144078281

W sprawach merytorycznych i organizacyjnych prosimy kontaktować się z Pawłem Biedrzyckim:

Paweł Biedrzycki
p.biedrzycki@internetowydzieninwestowania.pl

W przypadku problemów z dostępem do serwisu lub z jego działaniem prosimy kontaktować się z administratorem. Pod ten adres można nadsyłać również uwagi dotyczące działania serwisu, jak również propozycje na jego rozwój i usprawnienie.

Janusz Maruszewski
Administrator Internetowydzieninwestowania.pl
admin@internetowydzieninwestowania.pl

W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres:
biuro@internetowydzieninwestowania.pl